Chceme se přidat

Prosíme, vyplňte řádně všechny vyžadované údaje. Tučně označené údaje jsou povinné, prosíme, dbejte, aby byly vyplněny správně. Dbejte především, aby IČO, název organizace a kontaktní údaje byly správné.

IČ slouží k identifikaci organizace, jako přihlašovací jméno a zároveň bude při platbách použito jako variabilní symbol.

Uveďte správný a úplný název vaší organizace

Na Váš email Vám bude zasláno heslo a zároveň bude použit k odeslání potvrzení objednávky.

Uveďte prosím telefonní číslo na odpovědnou osobu

Vyplňtě prosím jméno osoby, která bude sbírku ve vaši organizaci koordinovat, nejlépe učitele, vedoucího apod.

Uveďte prosím přesnou a správnou adresu, aby bylo možno doručit vám balíček poštou.

Potřeba vyplnit pouze pokud se liší od adresy sídla organizace.

Vyplňte pouze tehdy, pokud jste se už v minulosti zúčastnili sbírky.

Pokuste se prosím odhadnou počet stužek, které se u vás prodají. Obvykle to bývá 50-80 ks. na dva studenty.

Vyplňte pouze tehdy, pokud jste se už v minulosti zúčastnili sbírky.

Obvykle zasíláme jeden vak pro každou dvojici. V zásilce bude také stejný počet pečetí.

Po odeslání objednávky Vám bude doručen e-mail. Potvrďte prosím odkaz, který je v něm uveden. Zásilku dle Vaší objednávky Vám zašleme doporučeně v nejkratší možné době.