O Besedách

Náš zkušený lektor vede online besedy moderním interaktivním způsobem. Žáci, se dle pokynů lektora připojí do edukační aplikace Mentimeter, anonymně v ní posléze odpovídají na otázky typu: Jak velkým rizikem je podle tebe přenesení viru HIV na člověka komářím bodnutím? Následně se spolu s lektorem nad svojí odpovědí zamyslí a vzápětí se dozvědí jasnou a vědecky či lékařsky ověřenou odpověď. Celá třída zároveň sleduje po celou dobu besedy výsledky na sdílené obrazovce promítané na tabuli. Vzniká tak efekt společného učení, které vede žáky ke spolupráci při hledání porozumění tématu besed, ať už vnitřními procesy nebo také v otevřeném dialogu.

CENA: Besedy jsou zcela zdarma.

PRO KOHO: Besedy jsou určené pro žáky 8 a 9. ročníku základních a střední škol.

KDE: Na online platformě MS Teams.

Zapojit se může každá škola, pokud mají žáci povolený přístup na internet a možnost mít během přednášky u sebe mobil či školní tablet nebo PC.

JAK TO PROBÍHÁ:

📺 Učitel se připojí do aplikace Teams (pozvánku předem zašle lektor) a standardně projektorem promítne obrazovku počítače (sdílenou lektorem) na tabuli.

📲 Každý žák se na začátku webináře, dle pokynů lektora, připojí ve svém mobilu nebo školním tabletu do edukační internetové aplikace Mentimeter. V této aplikaci jsou připraveny tematické úkoly kvízového typu. Je třeba zajistit žákům přístup na školní Wi-Fi nebo mají vlastní data, Hotspot apod.