O Besedách

CO TO JE: Komplexní interaktivní online beseda s lektorem na problematiku HIV/AIDS prevence pro žáky základních a středních škol. Online beseda je moderní živá forma pro předávání přínosných informací nebo školení, která probíhá prostřednictvím internetu.

CENA: Beseda je úplně ZDARMA.

KDY: Termíny Besed v roce 2021 si škola domlouvá přímo s organizací ČSAP.

PRO KOHO: Besedy jsou určené pro žáky 8 a 9. ročníku základních škol, střední školy apod.

LEKTOŘI: Lektoři jsou skučení lektoři ČSAP

KDE: Na online platformách, jako je MS Teams, Zoom, nebo Google Meet.

Zapojit se může každá škola, které žáci mají v distanční formě výuky zabezpečen přístup na internet.

JAK TO PROBÍHÁ: Škola vytvoří a odešle link k přihlášení žákům i lektorovi ČSAP. Studenti před a po vysílání besedy zodpoví elektronický dotazník o HIV. Žáci i pedagogové sledují online besedu doma na svých zařízeních. Po čas trváni besedy i po ní je možné rovněž klást lektorovi otázky a tím se do besedy zapojit. Po ukončení besedy je prostor na diskusi.