Informace o společnosti a kontakty

Spolek vznikl původně jako občanské sdružení v roce 1990 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů (neformálně ale již v roce 1989), s cílem prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV HIV pozitivním přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování Domu světla koncem 90.let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. V nedávné době sdružení rozšířilo svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. V roce 2014 se občanské sdružení přeměnilo na spolek.

Velkou část činností spojených s naplňováním cílů naší organizace vykonávají dobrovolníci, kteří pro organizaci pracují ve svém volném čase, bez nároku na honorář. Mezi naše stálé zaměstnance patří zdravotník, sociální pracovnice a preventivní pracovník. Externě ale spolupracujeme také s řadou odborníků, např. s právníky, lékaři, odborníky na oblast sociální, ekonomy ad.

Podrobné informace:

Jsme vděčni za každou pomoc - ať už nám věnujete peníze nebo svůj volný čas, budeme vděční. Více informací o formách pomoci najdete v záložce "jak pomoci".

Kontakt pro školy a další zájemce, kteří se chtějí zapojit do sbírky:
František Cinger - vedoucí Preventivní sekce ČSAP

e-mail: Bc. František Cinger <frantisek.cinger@aids-pomoc.cz>

Július Szabó - sekretariát (vystavuje darovací smlouvy a potvrzení o darech)
+420 477 477 365;
julius.szabo@aids-pomoc.cz

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
http://www.aids-pomoc.cz
Malého 282/3
186 00 Praha 8 - Karlín

mapa - kudy k nám

IČO: 00409367; DIČ: CZ00409367

Organizace vedená ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1133.

telefonní kontakt:

+420 224 814 284 - recepce
800 800 980 - bezplatná Telefonní linka AIDS pomoci (pouze z ČR) (non-stop)
+420 224 810 702 - Telefonní linka AIDS pomoci (sazba dle vašeho tarifu) (non-stop)

Volání ze Slovenska možno realizovat prostřednictvím Světlé linky AIDS pomoci:
0800 666 777 - bezplatná Světlá linka AIDS pomoci (pouze v SR) (non-stop)
+421 2/21 02 51 19 - Světlá linka AIDS pomoci (sazba dle vašeho tarifu) (non-stop)

obecný e-mail organiazce

datová schránka: rsx32j8