Formy sbírkové činnosti

pouliční prodej červené stužky

Dobrovolníci, obvykle mladí lidé - studenti a žáci, kteří sami prošli školením preventivního pracovníka, vyrážejí do ulic měst a obcí a nabíjecí ke koupi balíček s červenou stužkou. Obvykle jsou schopni také sami zodpovědět základní dotazy týkající se prevence HIV a AIDS nebo odkázat na potřebné zdroje. Prodejci jsou vybaveni zapečetěnými kasičkami či vaky a plnou mocí.

trvalé sbírkové pokladničky

Na vybraných místech - v provozovnách našich partnerů, jsou umístěny stacionární pokladničky opatřené pečetí příslušného úřadu, do těchto pokladniček mohou být vhazovány příspěvky v libovolné výši. Jednou ročně jsou za dohledu pracovníka příslušného úřadu pokladničky otevřeny a hotovost je vložena na sbírkový účet.

zaslání finanční částky na sbírkový účet

Je mnoho drobných dárců - jednotlivců, kteří nám každý měsíc zasílají příspěvek na náš sbírkový účet. Jsme vděčni za příspěvek v jakékoliv výši. čísla našich sbírkových účtů jsou:
51-0664650217/0100 Komerční banka, a.s. , IBAN: CZ91 0100 0000 5106 6465 0217; SWIFT: KOMBCZPP
260 042 8472/2010 Fio banka, a.s., IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0042 8472; SWIFT: FIOBCZPPXXX

on-line platební metody

+function(w, d, s, u, a, b) { w['DarujmeObject'] = u; w[u] = w[u] || function () { (w[u].q = w[u].q || []).push(arguments) }; a = d.createElement(s); b = d.getElementsByTagName(s)[0]; a.async = 1; a.src = "https:\/\/www.darujme.cz\/assets\/scripts\/widget.js"; b.parentNode.insertBefore(a, b); }(window, document, 'script', 'Darujme'); Darujme(1, "rwju96g5ch0by6o5", 'render', "https:\/\/www.darujme.cz\/widget?token=rwju96g5ch0by6o5", "970px");

dárcovská SMS

Dárcovská SMS je moderní a populární způsob podpory. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS AIDSPOMOC na tel. číslo 87 777. Vás bude SMS stát 30,- Kč. My obdržíme 28,50 Kč.
V případě, že chcete podporu opakovat každý měsíc po celý rok, stačí poslat SMS ve tvaru DMS ROK AIDSPOMOC na tel. číslo 87 777.

složenka a hotovostní vklad v bance

Pokud nemáte účet nebo zastáváte tradiční způsoby zasílání peněz, můžeme Vám poskytnout složenku. Vy jen vyplníte částku, kterou složíte na kterékoliv poště. Můžete také navštívit pobočku Fio banky a peníze nám jednoduše složit na účet hotově. Banka po vás ale bude vyžadovat navíc 30,- Kč. :-( Číslo účtu je uvedeno o pár řádků výše.

složení hotovosti v naší pokladně

Můžete nás také navštívit v Domě světla a příspěvek na sbírku vložit do naší pokladny. Pokladník vám samozřejmě vystaví potvrzení. V Domě světla vám také rádi prodáme červenou stužku.

POTVRZENÍ O DARU

Pokud nás požádáte o vystavení potvrzení o poskytnuté podpoře, můžete si o poskytnutou částku snížit daňový základ při svém ročním zúčtování daně. Jednoduše potvrzení předejte své mzdové účetní.