Figurky

Červená stužka

sbírka na podporu činností
České společnosti AIDS pomoc, z.s.

260 042 8472/2010
číslo účtu sbírky

Figurky

Pomoz i Ty v boji proti AIDSStužka

 

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit boj proti HIV a AIDS. Nabízíme Vám několik možností, jak nás můžete podpořit v naší činnosti, případně se můžete přímo zapojit do aktivit naší organizace. Na stránkách veřejné sbírky Červená stužka si jistě dokáže vybrat každý a my jsme za každou pomoc moc vděční!

Jedním z mnoha způsobů pomoci je i přímé zapojení základních a středních škol do veřejné sbírky Červená stužka - školy tím pomohou vybrat finanční prostředky na boj proti HIV a AIDS, ale zároveň aktivním zapojením studentů jsou součástí samotné prevence - své znalosti získané s besedou s lektorem České společnosti AIDS pomoc tak mohou předávat dál svých vrstevníkům, rodině nebo lidem na ulici.

Spolek Česká společnost AIDS pomoc vznikl jako občanské sdružení již v roce 1990. Od té doby se snaží prosazovat zájmy HIV pozitivních osob, pomáhat jim v jejich těžkých životních situacích, ale je také činný v prevenci a v boji proti HIV a AIDS.

Jedním z důležitých zdrojů financování činnosti našeho spolku je sbírková činnost v rámci Veřejné sbírky Červená stužka ®.

Samotná červená stužka je přitom symbolem solidarity s HIV pozitivními lidmi a nemocnými AIDS a symbolizuje také boj proti HIV a AIDS.

Aktuality Stužka

 

Podpořili jste nás již částkou
1 496 504 Kč
Děkujeme!