Proč se zapojit

Je více důvodů, proč se se svými studenty můžete do sbírky zapojit.

Hlavním důvodem konání sbírky je samozřejmě sbírání peněžních prostředků pro zajištění činností naší organizace a provozu Domu světla. Jsou použity na všechny naše aktivity, od bezplatného anonymního testování až po publikační činnost.

Za každých 250 prodaných stužek Vám poskytneme bezplatnou besedu s HIV pozitivním lektorem. Její běžná cena je přitom 1500,- Kč. Beseda se může konat ve vaší škole nebo v našem přednáškovém sále přímo v Domě světla.

Kdo se může do sbírky zapojit?
Do sbírky můžete zapojit celé třídy nebo jen jednotlivce (dvojice). Děti mladší 15 let nemohou sbírku uskutečňovat.
Zapojit se mohou nejenom školy, ale také např. kroužky, zájmové oddíly nebo organizace.

Kdy se sbírka koná?
Sbírka se koná každý rok příbližně od 16. listopadu až do konce prosince. Konkrétní termín v uvedeném rozmezí je zcela na zúčastněných školách a organizacích.

Jak se zapojit do sbírky?
Vyplněním přihlášky do Veřejné sbírky Červené stužka. Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, zašleme Vám balíček se vším potřebným: s červenými stužkami, informačními letáky, složenkou, plnými mocemi, pečetěmi a vaky či kasičkami.

Do kdy je možno přihlášky podávat?
Prosíme Vás, abyste v zájmu hladkého a včasného zpracování objednávek odeslali vaši objednávkou nejpozději do 13.11.2015. Samozřejmě rádi vyhovíme i objednávkám, které budou zaslány později, stejně tak Vám rádi zašleme stužky i na jiné termíny, než je prosinec (například pokud byste pořádali nějakou akci, na které byste chtěli stužky prodávat).

Co udělat s penězi po ukončení sbírky?
Peníze můžete na sbírkový účet vložit několika způsoby:
- na pobočce Komerční banky, a.s. bez poplatku.
- poštovní poukázkou, která je součástí zaslaného balíčku.
- hotově v pokladně ČSAP.

Některé školy vloží částku do své provozní pokladny a poté ji zašlou z účtu školy na sbírkový účet. Tento způsob je také samozřejmě možný.

Prosím, nezapomeňte uvádět vždy IČO vaší organizace.

Další informace
Aktuální informace o sbírce budeme průběžně zveřejňovat zde na stránce. Případně je možno kontaktovat koordinátora sbírky, pana Szabó, e-mail: julius.szabo(zavináč)aids-pomoc.cz.

Legislativní stránka sbírky
Podle aktuálního zákona o veřejných sbírkách se veřejné sbírky konají 6 různými způsoby. Pro sbírkovou činnost prostřednictvím škol a dalších partnerů využíváme ustanovení § 9, odstavec d) „d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,“, což je právě prodej červené stužky v hodnotě alespoň 20,- Kč. V žádném případě se v tomto případě nejedná o sběr pokladničkami!„Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, musí být zřetelně uvedena výše příspěvku. Výtěžkem sbírky je příspěvek, nikoliv celková cena. Zákonem není upraveno, kam mají být ukládány peníze takto získané. Ukládání do úřadem zapečetěných pokladniček není správné (jde o jinou formu, mohlo by dojít k nesrovnalostem ve vyúčtování); ze současné praxe vychází doporučení MV ČR vkládat takto získané prostředky do zabezpečených schránek, které mohou být pečetěny například otiskem razítka právnické osoby konající sbírku; V našem případě jsou peníze vkládány do vaků, které jsou zapečetěny pečetí s jedinečným číslem.

Přílohy